D’Askruizen

Een Kulturele Minderheid uit Oosterhout die kans ziet om het uitdagende van een jonge vrouw te verenigen met de rijpe levensernst van een boer die kiespijn heeft.

Over het allerprilste begin van dit merkwaardige gezelschap doen de meest vreemde, maar zeker ook de meest tegenstrijdige verhalen de ronde.

In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw moet het begin begonnen zijn. En vanaf die tijd overgieten de mannen van Ut Kepelleke hun activiteiten met een vorstelijke vastenavondsaus die de verbaasde fijnproever doet uitroepen dat kultuur slechts dan kultuur is wanneer de tuur je reinste kul wordt!

Een ding is zeker: de zoete jongens van Ut Kepelleke zijn allen met de helm geboren – een witte! – maar zijn bovenal: een geschenk uit de hemel!